قيمت پروفيل هاي پنجره هاي دوجداره يو پي وي سي

ساخت وبلاگ
چکیده :  قیمت پروفیل های پنجره, های دوجداره, یو پی وی سی در کرج استانداردهایی دارد که معرفی تعدادی ازآنها ... با عنوان : قيمت پروفيل هاي پنجره هاي دوجداره يو پي وي سي بخوانید :

 قیمت پروفیل های پنجره, های دوجداره, یو پی وی سی در کرج استانداردهایی دارد که معرفی تعدادی ازآنها : انواع پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی :  پروفیل لنگه پنجره دوجداره پروفیل هافمن : ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن در این نوع 58میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز 58میلیمتر می باشد. عرض پرفیل لنگه پنجره هافمن 70میلیمتر و این پروفیل 5کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر میباشد.

پنجره پروفیل فریم پنجره دوجداره پروفیل یو پی وی سی

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی  62میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل 42میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره  60میلیمتر و این پروفیل 4کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتری میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی  محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع 23میلیمتر و عرض 32میلیمتر میباشد.

پروفیل فریم بزرگ پنجره دوجداره یو پی وی سی

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل پنجره دوجداره  در این نوع 68میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل 48میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل عرض پروفیل لنگه بزرگ  60میلیمتر و پروفیل 5کاناله بوده و دارای 24میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc  به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر میباشد.

پروفیل لنگه پنجره دوجداره یو پی وی سی

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی  52میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل 52میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه پنجره 60میلیمتر و این پروفیل 4کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی  به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc 82میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل 42میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت  60میلیمتر و پروفیل 4کاناله بوده و دارای 24میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc  به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی متحرک پنجره دوجداره یو پی وی سی

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی  63.5میلیمتر و همچنین 36میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. پروفیل 3کاناله بوده و عرض این نوع پروفیل میانی متحرک  63.5میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc 

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc 85میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل نیز 85میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو  60میلیمتر و این نوع پروفیل 3کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل upvc هافمن محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع 30میلیمتر و عرض 51میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی

در این پروفیل یو پی وی سی  ارتفاع دیواره خارجی 105میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل 65میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لنگه درب بیرون بازشو60میلیمتر و این پروفیل 3کاناله بوده و دارای 24میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی به ارتفاع 30میلیمتر و عرض 51میلیمتر می باشد.

پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی  در این نوع 100میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز 100میلیمتر می باشد. پروفیل پنل  دارای عرض 24میلیمتر می باشد.

قيمت پنجره دوجداره جديد...
ما را در سایت قيمت پنجره دوجداره جديد دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت: 8:40